View on GitHub

nikaya

汉译巴利三藏

5.如法品
增支部6集43經/龍象經(莊春江譯)
有一次,世尊住在舍衛城祇樹林給孤獨園。
那時,世尊在午前時穿好衣服後,取衣鉢,為了托鉢進入舍衛城。
在舍衛城為了托鉢而行後,食畢,從施食處返回,召喚尊者阿難:
「來!阿難!我們到東園鹿母講堂去住幾天。」
「是的,大德!」尊者阿難回答世尊。
那時,世尊與尊者阿難一起到東園鹿母講堂。
那時,世尊在傍晚時,從獨坐中出來,召喚尊者阿難:
「來!阿難!我們到東門屋去洗澡。」
「是的,大德!」尊者阿難回答世尊。
那時,世尊與尊者阿難一起到東門屋去洗澡。在東門屋洗澡後出來,然後著單衣站著弄乾身體。
當時,憍薩羅國波斯匿王名叫些大的龍象伴著大樂器、打擊器樂從東門屋出來,而且,人們看見牠後這麼說:
「先生!國王的龍象確實是殊妙的!先生!國王的龍象確實是美麗的!先生!國王的龍象確實是端正的!先生!國王的龍象確實是身體具足的!」
當這麼說時,尊者優陀夷對世尊這麼說:
「大德!人們看到大的、巨大的、身體具足的象後才這麼說:『先生!龍象確實是龍象啊!』或者,人們看到其他任何大的、巨大的、身體具足者後也這麼說:『先生!龍象確實是龍象啊!』呢?」
「優陀夷!人們看到大的、巨大的、身體具足的象後這麼說:『先生!龍象確實是龍象啊!』優陀夷!人們也在看到大的、巨大的、身體具足的馬……(中略)。優陀夷!人們也在看到大的、巨大的、身體具足的牛……(中略)。優陀夷!人們也在看到大的、巨大的、身體具足的蛇……(中略)。優陀夷!人們也在看到大的、巨大的、身體具足的樹……(中略)。優陀夷!人們也在看到大的、巨大的、身體具足的人後也這麼說:『先生!龍象確實是龍象啊!』但,優陀夷!凡在這包括天、魔、梵的世間;包括沙門、婆羅門、天、人的世代中,不以身、語、意作罪惡者,我說他是『龍象』。」
「不可思議啊,大德!未曾有啊,大德!
大德!這被世尊多麼善說:『但,優陀夷!凡在這包括天、魔、梵的世間;包括沙門、婆羅門、天、人的世代中,不以身、語、意作罪惡者,我說他是「龍象」。』而,大德!我以這些偈頌歡喜於世尊的善說:
人身的正覺者,已自我調御的入定者,
行於梵天的道路上,在心的寂靜上喜樂。
人們禮敬,一切法的已達彼岸者,
諸天也禮敬他,像這樣,我從阿羅漢聽聞。
已超越一切結,已從欲林來到無欲林者,
喜樂於欲的離欲,解脫如離岩石的黃金。
龍象照亮一切,如雪山之於其它山,
在一切名為龍象中,為無上真實[龍象]之名者。
我要稱讚你,龍象,他確實不作罪惡,
柔和與不害,是龍象的那雙足。
苦行與梵行,是龍象的那另外雙足,
信是大龍象的手,平靜是白象牙。
念是頸、慧是頭,審察與法之思,
法為腹中的平衡熱,獨處是他的尾巴。
樂於蘇息的禪修者,是內在善入定者,
行走的龍象是入定者,站立的龍象是入定者。
躺臥的龍象是入定者,坐著的龍象也是入定者,
龍象於一切處是防護者,這是龍象的成就。
食用無罪的,有罪的不食用,
已得的衣食,回避貯存。
粗細之結,所有的繫縛已切斷後,
走向任何地方,都無期待地走。
如蓮花,在水中生長,
不被水染污,[保持]淨香的與悅意的。
在世間的善生者也一樣,佛住於世間,
不被世間染污,如蓮花之於水。
已燃燒的大火,無燃料而被平息,
當行被止息時,被稱為『已寂滅』。
這譬喻之道理的教授,被智者教導,
大龍象們將知道,[那是]龍象教導[其他]龍象。
離貪、離瞋,離癡而無煩惱,
放捨身體的龍象,無煩惱而將般涅槃。」