nikaya

相應部2相應29經/蘇尸摩經(天子相應/有偈篇/祇夜)(莊春江譯)
起源於舍衛城。
那時,尊者阿難去見世尊。抵達後,向世尊問訊,接著在一旁坐下。在一旁坐好後,世尊對尊者阿難這麼說:
「阿難!你喜歡舍利弗嗎?」
「大德!確實,如果不是愚者、邪惡者、愚昧者、心顛倒者,誰不喜歡尊者舍利弗呢?
大德!尊者舍利弗是賢智者;大德!尊者舍利弗是大慧者;大德!尊者舍利弗是廣慧者;大德!尊者舍利弗是捷慧者;大德!尊者舍利弗是速慧者;大德!尊者舍利弗是利慧者;大德!尊者舍利弗是洞察慧者;大德!尊者舍利弗是少欲者;大德!尊者舍利弗是知足者;大德!尊者舍利弗是獨住者;大德!尊者舍利弗是離群眾者;大德!尊者舍利弗是活力已被發動者;大德!尊者舍利弗是告誡他人者;大德!尊者舍利弗是被告誡的能容忍者;大德!尊者舍利弗是舉罪者;大德!尊者舍利弗是惡的呵責者。
大德!確實,如果不是愚者、邪惡者、愚昧者、心顛倒者,誰不喜歡尊者舍利弗呢?」
「正是這樣,阿難!正是這樣,阿難!
阿難!確實,如果不是愚者、邪惡者、愚昧者、心顛倒者,誰不喜歡尊者舍利弗呢?
阿難!尊者舍利弗是賢智者;阿難!尊者舍利弗是大慧者;阿難!尊者舍利弗是廣慧者;阿難!尊者舍利弗是捷慧者;阿難!尊者舍利弗是速慧者;阿難!尊者舍利弗是利慧者;阿難!尊者舍利弗是洞察慧者;阿難!尊者舍利弗是少欲者;阿難!尊者舍利弗是知足者;阿難!尊者舍利弗是獨住者;阿難!尊者舍利弗是離群眾者;阿難!尊者舍利弗是活力已被發動者;阿難!尊者舍利弗是解說者;阿難!尊者舍利弗是他人言語的容忍者;阿難!尊者舍利弗是舉罪者;阿難!尊者舍利弗是惡的呵責者。
阿難!確實,如果不是愚者、邪惡者、愚昧者、心顛倒者,誰不喜歡尊者舍利弗呢?」
那時,當對尊者舍利弗的稱讚被說時,蘇尸摩天子被大天子眾圍繞,去見世尊。抵達後,向世尊問訊,接著在一旁站立。在一旁站好後,蘇尸摩天子對世尊這麼說:
「正是這樣,世尊!正是這樣,善逝!
大德!確實,如果不是愚者、邪惡者、愚昧者、心顛倒者,誰不喜歡尊者舍利弗呢?
大德!尊者舍利弗是賢智者;大德!尊者舍利弗是大慧者;大德!尊者舍利弗是廣慧者;大德!尊者舍利弗是捷慧者;大德!尊者舍利弗是速慧者;大德!尊者舍利弗是利慧者;大德!尊者舍利弗是洞察慧者;大德!尊者舍利弗是少欲者;大德!尊者舍利弗是知足者;大德!尊者舍利弗是獨住者;大德!尊者舍利弗是離群眾者;大德!尊者舍利弗是活力已被發動者;大德!尊者舍利弗是告誡他人者;大德!尊者舍利弗是被告誡的能容忍者;大德!尊者舍利弗是舉罪者;大德!尊者舍利弗是惡的呵責者。
大德!確實,如果不是愚者、邪惡者、愚昧者、心顛倒者,誰不喜歡尊者舍利弗呢?
大德!不論我到哪個天子眾中,就多聽到這樣的聲音:『尊者舍利弗是賢智者;尊者舍利弗是大慧者;尊者舍利弗是廣慧者;尊者舍利弗是捷慧者;尊者舍利弗是速慧者;尊者舍利弗是利慧者;尊者舍利弗是洞察慧者;尊者舍利弗是少欲者;尊者舍利弗是知足者;尊者舍利弗是獨住者;尊者舍利弗是離群眾者;尊者舍利弗是活力已被發動者;尊者舍利弗是告誡他人者;尊者舍利弗是被告誡的能容忍者;尊者舍利弗是舉罪者;尊者舍利弗是惡的呵責者。』
大德!確實,如果不是愚者、邪惡者、愚昧者、心顛倒者,誰不喜歡尊者舍利弗呢?」
那時,當對尊者舍利弗的稱讚被說時,悅意的、歡悅的、生起喜與喜悅的蘇尸摩天子眾之天子們出現種種輝耀的容色。
猶如美麗的、出色的、八個切割面的、作工細緻的、放在黃毛布上的琉璃寶珠,輝耀、照亮、照耀。同樣的,當對尊者舍利弗的稱讚被說時,悅意的、歡悅的、生起喜與喜悅的蘇尸摩天子眾之天子們出現種種輝耀的容色。
猶如熟練作業的鍛工子非常有技術的在鍛冶爐上打造的、放在黃毛布上的閻浮河金幣,輝耀、照亮、照耀。同樣的,當對尊者舍利弗的稱讚被說時,悅意的、歡悅的、生起喜與喜悅的蘇尸摩天子眾之天子們出現種種輝耀的容色。
猶如在秋天晴朗無雲的天空夜裡,破曉時太白星輝耀、照亮、照耀。同樣的,當對尊者舍利弗的稱讚被說時,悅意的、歡悅的、生起喜與喜悅的蘇尸摩天子眾之天子們出現種種輝耀的容色。
猶如在秋天晴朗無雲的天空,當太陽上升在天空時,輝耀、照亮、照耀,從空中擊破一切黑闇。同樣的,當對尊者舍利弗的稱讚被說時,悅意的、歡悅的、生起喜與喜悅的蘇尸摩天子眾之天子們出現種種輝耀的容色。
那時,蘇尸摩天子在世尊面前說這關於尊者舍利弗的偈頌:
「有名的『賢智者』,舍利弗是不怒者,
少欲的、溫雅的、已調御的,大師的稱讚已傳達到仙人。」
那時,關於尊者舍利弗,世尊以偈頌回答蘇尸摩天子:
「有名的『賢智者』,舍利弗是不怒者,
少欲的、溫雅的、已調御的,已善調御的,他等待死時。」